Phân công lao động nhà trường học kì I năm học 2018-2019( Áp dụng từ 24/9/2018)
Cập nhật 21/09/2018 Lượt xem 50

   SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS&THPT CỒN TIÊN                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


      Số:         /PCCM-THPT                                                               Gio Linh, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

BẢN  PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
( Áp dụng từ ngày 24/9/2018)

 

Căn cứ vào thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về chế độ làm việc đối  với giáo viên phổ thông;                                                 

 Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS&THPT Cồn Tiên;

 Căn cứ  vào tình hình  đội ngũ và kế hoạch phân công chuyên môn của các TCM trong năm học 2018-2019;

Trường THCS&THPT Cồn Tiên phân công  lao động CBGV trong học kì I năm học 2018-2019 như sau:

 

TT

Họ và tên/ môn

Kí hiệu CM

Phân công chuyên môn

( Gồm cả dạy nghề PT )

Công tác kiêm nhiệm

Bồi dưỡng HSG

Tổng số tiết

 

Dạy khối

Lớp

Tổng

số tiết thực dạy

Chủ nhiệm lớp/ khối

Kiêm nhiệm khác

Tổng số tiết kiêm nhiệm

Khối 11

Khối

12

 

1

Nguyễn Văn Học

V1

 

Hướng nghiệp khối sáng

2

 

Hiệu trưởng

15

 

 

17

2

Hoàng Công Linh

 

T1

12

12B3

4

 

P.HT

13

 

 

17

3

Lê Đức Bảy

V6

9

Hướng nghiệp 9A, 9B

2

 

PHT

15

 

 

17

4

Đỗ Phi Hùng

T6

6

Tin 6B:

2

 

PHT

15

 

 

17

5

Lê Ngọc Đức- Toán

 

T2

12,11

12B1, 11B2,11B3+ TC 11B2

13

 

TTCM

3

 

 

16

6

Hồ Văn Nhân

 

T3

12,10

12A1,12B2,10B4+ TC 12A1,12B1,12B2,12B3,10B4

16

 

 

 

X

X

16

7

Trần Hữu Long

 

T5

11,10

11A1,10B1,10B2,10B3+TC11A1,10B2,

10B3.

16

 

 

 

 

 

16

8

Trần Thị Tuyết Minh

T4

10

10A1,11B1+ TC 10A1,10B1,11B1,11B3

12

10A1

 

4,5

 

 

16,5

9

Bạch Ngọc Dũng

T7

 

 9A,B: 8; Toán 7B: 4

12

 

TPCM

1

 

 

13

10

Hồ Sỹ Hoa

T8

 

 6A,B: 8;

8

 

 

 

 

 

8

11

Lê Thị Hạnh Tâm

T9

 

 8A, B: 8;  7A: 4 

12

 

 

 

 

 

12

12

Nguyễn Viết Hữu- Lí

L1

12

12A1,12B1+TC12A1 KTCN 12A1,12B1,12B2,12B3

 

10

12A1

TTCM

7,5

 

X

17,5

13

Trần Chí Trung

L2

11,10

12B2,12B3,10B1,10B2+TC10B1,10B2+KTCN 11B1

10

12B3

TKHĐ

6,5

 

 

17,5

14

Nguyễn Tiến Khoa

L4

 

Đi biệt phái 2 đến 30/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Như

L3

 

10A1,11B2,11B3+

TC 10A1,11B2,11B3

+ KTCN 11B2,11B3

+ NPT 11B1

14

 

 

 

 

 

14

 

 

16

Phan Thanh Long

L5

 

11A1,11B1,10B3,10B4

+ TC 11A1,11B1,10B3,10B4

+KTCN 11A1

13

11B1

 

4,5

 

 

17,5

17

Hoàng Thị Hồng

L6

 

Lý 9A,B,:4; Lý 8A,B,:2; Lý 7A,B,:2, Lý 6A,B:2;

+PTH Lý:2

 

10

8A

 

6,5

 

 

16,5

18

Nguyễn Hữu Thọ

H1

12,11

12B2,12B3,11A1,9A,9B

BD HSG 9

10

 

TTCM,PCTCĐ

6

X

 

16

19

Hoàng Lệ Hà

H2

11,10

11B1,11B2,11B3,10A1,10B1+ TC 11B1,11B2,11B3,10B1,10B3,10B4.

15

 

0

 

 

 

17

20

Đoàn T Châu Loan

H3

12,11

12A1,12B1,10B2,10B3,10B4+ TC 10B2+ 8A,8B

18

 

 

 

 

X

16

21

Hồ Thị Thủy Tiên- Sinh

Si1

12,10

12B2,12B3+ Khối 11+ TC12B3

9

11A1

TTCM

7,5

X

 

16,5

22

Phan Thị Ái Thảo

Si2

12,10

12A1,12B1+ Khối 10+TC12B1,12B2

12

10B3

 

4,5

 

X

16,5

23

Hoàng  Văn Hùng

Si3

 

 Sinh 6,7,8,9: 16 + PTH Sinh:2

16

 

 

2

 

 

18

24

Nguyễn Thị Thu Hường

CN1

10,11

KTNN khối 10 + NPT Lâm sinh 11A1.

8

10B1

 

4,5

 

 

12,5

25

Bùi văn Nguyện

CN2

 

C.Nghệ 9A,B:2; CNghệ 8A,B:4; C.Nghệ 7A,B:2; C.Nghệ 6AB:4 ; Nghề Điện DD: 6;

18

 

 

 

 

 

18

26

Lê Cảnh Thành

Ti1

10

 Khối 10+ NPT11B2

13

 

TTCM; Phụ trách CNTT

3

X

 

16

27

Phạm Thành Nhơn

Ti2

12,11

12A1,12B1,12B2,11B1,11B2,11B3+NPT 11B3

12

11B2

 

4,5

X

 

16,5

28

Hoàng Xuân Độ

Ti3

12

12B3,11A1,6A

5

 

 Bí thư Đoàn

12

 

 

17

29

Nguyễn Thanh Hà

Ti4

 

Tin 7,8,9: 12

12

 

P.Bí thư Đoàn

6

 

 

18

30

Nguyễn Xuân Tân- Văn

V2

12

12A1,12B1,11A1,11B1

14

 

TTCM

3

 

X

17

31

Ngô Thị Tính

V3

12,11

12B2,12B3,10B2,B3,B4

15

 

BCH CĐ

1

X

X

16

32

Nguyễn Thị Thắm

V4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ sinh

33

Trần Thị Lí

V5

10

10A1,10B1, 11B2,11B3

14

 

 

 

 

 

14

34

Lê Thị Thành

V7

 

Văn 9A,B: 10; Văn 6A,B: 8; BDHSG Văn 9

18

 

 

 

 

 

18

35

Hoàng Thị Như Quỳnh

V8

 

 Văn 8A,B:8; Văn 7A,B: 8

16

 

 

 

 

 

16

36

Hoàng Quang Cảm- Sử

S1

 

CD Toàn trường

13

 

TTCM

3

 

 

16

37

Ngô Như Thủy

S2

12,10

12A1,12B1+ Khối 10+ Hướng nghiệp khối chiều

11

10B2

Phụ trách công tác truyền thông.

6,5

 

X

17,5

38

Nguyễn T Việt Hà

S3

12,11

12B2,12B3+ Khối 11+TC 11B1, 11B2,11B3

11

11B3

BCH CĐ

5,5

X

 

16,5

39

Nguyễn Đăng Khoa

S4

 

Sử 6:2; CD 6,7,8,9: 8.

+ TBDC: 2

10

6A

 

6,5

 

 

16,5

40

Nguyễn T. H Tuyết

S5

 

Sử 9A,B:2;Sử 8A,B: 4; Sử 7A,B:4; 

BDHSG Sử 9

10

7A

 

4,5

 

 

14,5

41

Lê Thị Nga- Địa

Đ1

12,11

 

12A1,12B1,12B2+ Khối 11

10

12B2

TPCM

5,5

X

 

15,5

 

42

Nguyễn Thị Vui

Đ2

12,10

12B3+ Khối 10

12

10B4

 

4,5

 

 

16,5

43

Nguyễn H. Xuân Sơn

Đ3

 

Địa 6,7,8,9: 12;

BDHSG Địa9

12

9B

 

4,5

 

 

16,5

44

Nguyễn Đăng Sinh- Anh

A1

12,10

12B2,12B3,11A1,11B1+TC 12B2,12B3

14

 

CTCĐ

3

X

 

17

45

Trương Thị Kiếm

A2

11,10

11B2,11B3,10B2,10B3,10B4+ TC 10B2,10B3,10B4

18

 

 

 

 

 

18

46

Võ Trung Kiên

A3

12,11

12A1,12B1,10A1,10B1+ TC 12B1,10B1.

14

 

TTCM

3

 

X

17

47

Trần Ngọc Châu

A4

 

Anh 9A,B: 6; Anh 7A,B: 6;  BDHSG Anh 9

12

9A

 

4,5

 

 

16,5

48

Ngô Thị Ái Nhi

A5

 

Anh 8A,B: 6; Anh 6A,B: 6;  

12

8B

 

4,5

 

 

16,5

49

Trương Quang Cường- TD

TD1

12

12A1,12B1,12B2, 12B3

8

12B1

TTCM,CĐ, TTND

9,5

 

 

17,5

50

Lê Quang Phong

TD2

12,10

Khối 10+ 11A1,11B1+ 6 buổi TDGD

17

 

 

 

 

 

17

 

Nguyễn Phương Hưng

TD3- GDQP1

11,10

QP TOÀN TRƯỜNG + TD11B2,11B3+ 2 Buổi TDGD

17,5

0

0

0

 

 

17,5

51

Hồ Sỷ Sơn

TD4

 

Thể Dục: 6A,B;7A,B; 9A,B: 12

12

7B

 

4,5

 

 

16,5

52

Trần Đức Phước

TD5

 

TPT Đội +TD 8A,B:4

4

 

 

13

 

 

17

53

Nguyễn Minh Dũng

AN

 

 Nhạc 6,7,8,9: 8; Phụ trách văn nghệ: 3

8

 

 

3

 

 

11

54

Phạm Hoàng Tố Quyên

+ PTH:2

MT

 

Mỹ Thuật: 6,7,8, 9: 8;

8

6B

 

6,5

 

 

14,5

55

Lê Thị Gái

KT

 

Phụ trách công tác kế toán và QL tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

56

Nguyễn Đức Phổ

TB

 

Phụ trách thiết bị thí nghiệm( cơ sở 1) và thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

57

Trần Thị Mỹ Vân

VP

 

Phụ trách công tác văn phòng- văn thư( cơ sở 1 và toàn trường)

 

 

 

 

 

 

 

58

Lê Thị Hằng

TV

 

Phụ trách công tác thư viện, y tế (cơ sở 1).

Nghỉ sinh tháng 10/2018

 

 

 

 

 

 

 

59

Nguyễn Đức Tùng

NV

 

Phụ trách y tế, công tác phổ cập, phòng TH Hóa, Tin, báo cáo thuế (cơ sở 2)

 

 

 

 

 

 

 

60

Lê Thị Nhật Linh

VP

 

Phụ trách thư viện, văn phòng(sơ sở 2)

 

 

 

 

 

 

 

61

Võ Thị Ý Nhi

TB

 

Phụ trách thiết bị, thí nghiệm, y tế (cơ sở 2)

Nghỉ sinh tháng 10/2018

 

 

 

 

 

 

 

62

Trần Thị Lan

 

Phụ trách thư viện, thiết bị TD-GDQP, tạp vụ.

 

 

 

 

 

 

 

         

          * Lưu ý:

          -  NGLL : học theo lớp do GVCN phụ trách 2 tiết/tháng.

          - Hướng nghiệp: học tập trung vào tuần thứ 3 hàng tháng.

          - Bố trí các môn tự chọn trong học kì I năm học 2017-2018 như sau:

                    + Các lớp ban A gồm : Toán, Lí.

                    + Các lớp ban CB: Khối 12: Toán, Sinh, Anh ( 3 tiết); Khối 11CB: Toán, Lí , Hóa,Sử( 4 tiết);Khối 10CB: Toán, Lí , Hóa, Anh ( 4 tiết);.   

                    + Môn Địa khối 12 kì I bố trí 2 tiết/1 tuần; kì II bố trí 1 tiết/1 tuần.                                                                                                      

Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT Quảng Trị( Báo cáo);                                                   

- P. Hiệu trưởng phụ trách CM;

- Các TTCM ; CBGV-NV;

- Lưu VP.                                                                                                                    

                                                                                                                                Nguyễn Văn Học

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (Ngày cập nhật: 19/05/2017)
Phân công thao giảng năm học 2016-2017 (Ngày cập nhật: 17/08/2016)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 17
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp