Kế hoạch đầu năm học 2018-2019( Từ 1/8 đến 25/8/2018)
Cập nhật 10/08/2018 Lượt xem 340

   SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

         

          Số:    107 / KH-THPT                                          

                                                                           Gio linh,  ngày 01 tháng  8 năm 2018

 

THÔNG BÁO DỰ KIẾN

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TỪ 01 - 25/8/2018

         

          Kính gửi :    Toàn thể CBGV-NV và học sinh trường .

                               

          Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018-2019, Nhà trường thông báo kế hoạch nhà trường từ 01 đến 25/8 năm 2018 như sau:

- Ngày 01/8/2018:

                    + Từ 7h-8h30: Họp Hội đồng sư phạm  .

                    +  Từ 8h30- 9h30: Tập trung học sinh toàn trường( Yêu cầu GVCN các lớp cùng tham gia tập trung học sinh; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và tập trung học sinh).

                  - Từ 2/8/2018 đến  02/ 10/2018:Tập trung Ôn thi học sinh giỏi 12.

                  - Từ 7/8- 29/8/2018: CBGV-NV tham gia tập huấn hè theo phân công.

- Từ 13 - 17/8/2018: Tổ chức ôn tập, thi lại và xét thi lại, rèn luyện lại trong hè theo kế hoạch( Đ/c Linh phụ trách).

- Từ ngày 13-15/8/2018: Ban kiểm kê tài sản –TBDH phục vụ công tác sát nhập trường làm việc theo QĐ của Hiệu trưởng.

- 7h30 ngày 16/8/2018: Đ/c Học, Linh, Cường tham gia tập huấn công tác thanh tra tại THPT Đông Hà.

- 7h30 ngày 17/8/2018:Toàn trường học chính trị tại TTVH huyện Gio Linh.

 - 7h30 ngày 18/8/2018( thứ 7): Họp hội đồng trường mở rộng . Gồm: Các đ/c trong hội đồng trường+ BGH+ Chủ tịch công đoàn+ Bí thư Đoàn thanh niên+ Thư kí hội đồng+ Kế toán trường+ Hội trưởng hội cha mẹ học sinh.

- Ngày 20/8/2018:           Tựu trường

                    + Từ 7h- 9h: Tập trung học sinh toàn trường

                    Thành phần: Toàn thể CBGV và học sinh

                    Nội dung: Thông báo kế hoạch nhà trường và tổ chức các hoạt động tuần sinh hoạt công dân đầu năm học(lớp 12A1 trực tuần).

                    + Từ 9h: GVCN tổ chức sinh hoạt lớp chuẩn bị các công việc .

- Ngày 01/8/2018: Hoàn thành công tác phân công lao động chuyển cho P. Hiệu trưởng CM. Ngày 20/8/2018 hoàn thành TKB và thông báo đến CBGV-NV.

- Ngày 22/8/2018: yêu cầu các tổ chức Công Đoàn, Đoàn trường, tổ nữ công, các TTCM nộp dự kiến kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 cho Hiệu trưởng( Gửi mail theo địa chỉ: vanhocct@gmail.com).

- Từ ngày 21- 22/8/2018: Toàn trường lao động theo kế hoạch( Đ/c Linh phụ trách).

- Ngày 23/8/2018:

          * Buổi sáng:

                    + Từ 8h: Họp cán bộ cốt cán. Gồm: BGH+ Chủ tịch công Đoàn+ Bí thư Đoàn trường+ thư kí hội đồng và Các TTCM.

          * Buổi chiều:

                    + Từ 13h30- 15h: Họp hội đồng sư phạm nhà trường;

                    + Từ 15h-17h: Họp tổ chuyên môn đầu năm. Nội dung: Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2018-2019; Bầu tổ trưởng , nhóm trưởng chuyên môn; góp ý báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

          * Lưu ý: + Sau khi kết thúc phiên họp tổ yêu cầu các tổ chuyên môn nộp biên bản cuộc họp trực tiếp cho Hiệu trưởng.

- Ngày 24/8/2018: Các lớp tổ chức đại hội chi đoàn, lớp theo khối sáng- chiều dưới sự chủ trì của GVCN. Thời gian bắt đầu đại hội: buổi sáng từ 8h; buổi chiều từ 14h

          * Yêu cầu biên bản đại hội gửi về cho Đoàn trường trước ngày 28/8/2018 để Đoàn trường ra quyết định chuẩn y kết quả đại hội.

- Ngày 25/8/2018( Thứ 7):

          + 7h30: Họp phụ huynh toàn trường( Yêu cầu GVCN các lớp gửi giấy mời trong những ngày lớp tổ chức lao động và nhắc nhở phụ huynh tham gia họp đầy đủ).

          + 14h00: Họp chi bộ tháng 8.

- Từ ngày 27/8/2018: Toàn trường học chính khóa theo TKB sáng- chiều. Phân công khối sáng- chiều như sau:

          + Khối  sáng : 12A1,B1,B2,B3,10B2,10B3,10B4( Gồm 7 lớp- học từ phòng 1-7)

          + Khối  chiều: 11A1,B1,B2,B3,10A1,10B1( Gồm 6 lớp-học từ phòng 1-6)

- Trong khoảng thời gian từ 25/8-4/9/2018 sẽ tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch theo lịch của Sở( Thông báo sau).

          Trên đây là kế hoạch nhà trường từ 1-25/8/2018, yêu cầu toàn thể CBGV-NV và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi nhà trường sẽ thông báo sau.

 

  Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Thông báo đến toàn thể CBGV-NV và học sinh;

- Niêm yết bảng tin, Websaid;

- Lưu VP.                                                                                       

                                                                                          Nguyễn Văn Học

 

 

Các tin khác
Kế hoạch hè 2018 (Ngày cập nhật: 15/05/2018)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 95
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp