LỊCH THI HỌC KÌ II KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 27/04/2018 Lượt xem 531

 LỊCH THI, THỜI GIAN THI VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG

 KÌ THI HỌC KÌ II – KHỐI 10-11 NĂM HỌC 2017-2018

 

Thời gian

Môn

Hội đồng coi thi làm việc- Thí sinh vào phòng thi

Mở đề

Phát đề

Tính thời gian làm bài

Còn 15 phút trước khi thu bài

Thu bài

 

Sáng

7/5/2018

Văn

Khối11

7h

 

7h10

 

7h15

 

7h20

 

8h 35

 

8h50

Địa

Khối 10

8h55

9h

 

9h5

 

9h10

 

9h 40

 

9h55

 

Sử

Khối 10

 

10h10

 

10h15

 

10h20

 

10h 50

 

11h5

 

 

Chiều

7/5/2018

Toán

Khối 11

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

14h 35

 

14h50

 

Anh

Khối 10

14h55

15h

 

15h5

 

15h10

 

15h 40

 

15h55

 

CD

Khối10

 

16h10

 

16h15

 

16h20

 

16h 50

 

17h5

 

 

Sáng

8/5/2018

Văn

Khối10

7h

 

7h10

 

7h15

 

7h20

 

8h 35

 

8h50

Địa

Khối 11

8h55

9h

 

9h5

 

9h10

 

9h 40

 

9h55

 

 Sử

Khối11

 

10h10

 

10h15

 

10h20

 

10h 50

 

11h5

 

 

Chiều

8/5/2018

Toán

Khối10

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

14h 35

 

14h50

Anh

Khối 11

14h55

15h

 

15h5

 

15h10

 

15h 40

 

15h55

 

CD

Khối11

 

16h10

 

16h15

 

16h20

 

16h 50

 

17h5

 

 

 

Chiều

9/5/2018

Hóa

Khối 10

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

13h 50

 

14h5

Sinh

Khối 10

 

14h15

 

14h20

 

14h25

 

14h 55

 

15h10

 

 Hóa

Khối 11

15h15

15h20

15h25

15h30

16h

16h15

Sinh

Khối 11

 

16h20

16h25

16h30

17h

17h15

Chiều

10/5/2018

Khối 11

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

13h 50

 

14h5

Khối 10

14h15

14h25

 

14h30

 

14h35

 

15h5

 

15h20

 

·       Thời gian thi: Toán , Ngữ Văn : 90 phút; Các môn còn lại 45 phút.

·       Hình thức ra đề kiểm tra:  Các môn Lí, Hóa, Sinh ,Toán, Văn, Địa, Sử, CD theo hình thức tự luận; tiếng Anh theo cả 2 hình thức: Trắc nghiệm và tự luận.

·       Hiệu lệnh trống: 1. Hội đồng coi thi làm việc- thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống

        2. Mở đề thi: 6 tiếng trống

        3. Phát đề thi: 3 tiếng trống

        4. Tính thời gian làm bài: 2 tiếng trống

        5. Còn 15 phút trước khi thu bài: 1tiếng trống                               

        6. Thu bài: 9 tiếng trống                                                      Chủ tịch HĐ

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Học

Các tin khác
Kế hoạch hè 2018 (Ngày cập nhật: 15/05/2018)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 104
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp