Dự kiến kế hoạch nhà trường từ 16/4/2018 đến kết thúc năm học 17-18
Cập nhật 19/04/2018 Lượt xem 351

       SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                                                                        Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                             

           Số:   73   /KH-THPT                                                                                  Gio Linh, ngày 16   tháng 04 năm 2018

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

TỪ NGÀY 16/4/2018 ĐẾN KẾT THÚC NĂM HỌC 2017-2018

         

          Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THPT Cồn Tiên dự kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường từ 16 /4/2018 đến kết thúc năm học như sau:

1. Khối 12.

Thời gian

Công việc

Phụ trách

Ghi chú

Từ 16- 24/4/2018

- Ôn tập chuẩn bị thi học kì II.

- Thứ 2 (16/4/2108): Dò dữ liệu đăng kí dự thi .

- 13h30 thứ 2(23/4/2018): Kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi 12

 

BGH+GV

GVCN+ HS 12

Theo QĐ

 

Từ 16- 24/4/2018

-Thi học kì II khối 12.

+Từ 16- 24/4: Thi các môn không thi chung.

+ Từ 26-28/4: Thi các môn thi chung

 

BGH+GV

- Sau khi thi xong môn thi nào thì yêu cầu GV dạy lớp 12 của môn đó trực tiếp nhận bài tại Đ/c Linh để tiến hành chấm.

- Đối với các môn không thi chung GV chủ động bố trí lịch kiểm tra học kì để không trùng với các môn thi chung.

 

Từ 28/4-  7h sáng 2/5/2018

GV tiến hành chấm điểm

GV

 

8h ngày 2/5/2018

- GV hoàn thành chấm, nộp bài đã chấm và phiếu điểm cho hội đồng chấm( Đ/c Linh)

- Tiết sinh hoạt ngày 23/4/2018, GVCN các lớp khối 12 tổ chức bình xét hạnh kiểm .

Đ/c Linh+ GV

 

 

GVCN+ HS

 

Từ 8h30- 11h30 ngày  2/5/2018

- Hoàn thành việc ráp phách , nhập điểm, công bố điểm thi và báo cáo Sở.

- Nhận đơn phúc khảo bài thi

 

Tổ làm phách

 

 14h ngày 2/5/2018

Chấm phúc khảo và công bố kết quả điểm chính thức .

Đ/c Linh

 

Ngày 4/5/2018

GV Khối 12 hoàn thành việc tổng kết điểm, vào điểm sổ điểm và học bạ, nhập máy

GV

 

11h ngày 5/5/2018

GVCN khối 12 hoàn thành xếp loại 2 mặt học sinh

GVCN

 

13h30 ngày 5/5/2018

Họp xét 2 mặt Học sinh khối 12

BGH+ Đoàn trường+ Thư kí hội đồng + GVCN khối 12

Sau khi họp xét xong yêu cầu GVCN hoàn thành việc nhận xét, chốt ở học bạ và sổ điểm( Hạn cuối 16h ngày 7/5/2018) .

Ngày 5/5/2018

Hoàn thành lập danh sách thí sinh khối 12 đăng kí dự thi TN nộp Sở

BGH+ Đ/c Thành+ Văn phòng

 

Trước 5/5/2018

Kiểm tra chéo hồ sơ THPT Quốc gia

Theo QĐ

 

Từ 2-12/5/2018

GV khối 12 thanh toán chương trình

GV

GV nào hoàn thành chương trình sớm thì báo đ/c Linh để bố trí tiết cho những môn còn lại.

Từ 14/5 -16/6/2018

Khối 12 tập trung ôn thi TN

GV

Trong khoảng thời gian này sẽ tổ chức thi thử THPT Quốc gia cho hs 12.  Đ/c Linh xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức coi thi, chấm thi thông báo đến GV và học sinh trước ngày 14/5/2018

Từ 2-13/5/2018

Tổ chức cho học sinh khối 12 đăng kí thi thử THPT Quốc gia

Đ/ Linh+ GVCN

 

7h30 ngày 23/5/2018

Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12

Phụ huynh+ Đoàn trường+ Học sinh khối 12+ Toàn thể CBGV-NV

 

Từ 1-3/6/2018

Tổ chức thi thử THPT Quốc gia

BGH+ GV+HS

 

 

2. Khối 10 và 11:

Thời gian

Công việc

Phụ trách

Ghi chú

Từ 30/4-1/5/2018

Đoàn trường tổ chưc tham quan quê Bác cho học sinh tiêu biểu của trường

Đoàn trường

Yêu cầu Đoàn trường phối hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh triển khai chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho GV và học sinh khi tham quan học tập.

Từ 2-5/5/2018

- Thi học kì các môn không thi chung; Ôn tập chuẩn bị thi 9 môn thi chung( Toán, Lí , Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Anh).

- Ngày 3/5/2018: Các TCM nộp đề thi học kì II khối 10,11 về đ/c Linh.

 

BGH+GV

 

Từ 7- 12/5/2018

Tổ chức thi học kì II theo 8 môn chung.

BGH+GV

Thi xong môn nào yêu cầu GV bộ môn đến trực tiếp gặp BGH nhận bài để chấm.

Từ 13-16/5/2018

 

 Ngày 14/5/2018

- GV hoàn thành chấm điểm , tổng kết , vào sổ điểm , học bạ, nhập máy.

- GVCN họp xét hạnh kiểm học sinh,

GV

 

  Ngày 17/5/2018

11h: GVCN khối 10-11 hoàn thành xếp loại 2 mặt học sinh.

13h30: Họp xét 2 mặt học sinh 10-11

GVCN

 

BGH+ Đoàn+ TKHĐ+ GVCN10,11.

 

Ngày 19/5/2018

GVCN hoàn thành nhận xét, chốt học bạ và  hướng dẫn đăng kí môn thi lại cho học sinh

 

 

Từ 14- 19/5/2018

Hoàn thành thanh toán chương trình khối 10-11

 

 

Ngày 15-16/5/2018

 

- Kiểm tra hồ sơ CM cuối năm( Các TCM nộp hồ sơ về phòng đ/c Linh)

 

- Đ/c Linh+ TTCM

 

 

Ngày 17/5/2018

Thi nghề PT khối 11

Theo QĐ+ HS11

 

Ngày 19/5/2018

- Từ 13h- 14h: Chấm SKKN chiến sĩ thi đua cơ sở

- Từ 14h- 15h30: Họp hội đồng sư phạm lấy phiếu tín nhiệm công tác tự đánh giá cuối năm.

- 15h 30: Họp tổ chuyên môn bình xét thi đua cuối năm và hoàn thành công tác tự đánh giá cuối năm.

Theo QĐ

 

- Toàn thể CBGV-NV

 

-Các tổ chuyên môn

-Yêu cầu các đ/c có đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2017-2018 nộp SKKN( 2 bản) về đ/c Học trước ngày 14/5/2018.

 

- Yêu cầu các đ/c được phân công theo dõi thi đua nộp tổng hợp về đ/c Linh trước ngày 17/5/2018 để tập hợp gửi các TCM và Hội đồng thi đua khen thưởng.

 

Ngày 21/5/2018

- 13h30: Họp xét thi đua GV

- BGH+ BCH Công Đoàn+ BTV Đoàn+ Các tổ trưởng CM.

 

Ngày 22/5/2018

7h30: Kiểm tra hồ sơ khối 10-11

 

13h30: Họp HĐSP bình xét thi đua

Theo QĐ

 

Toàn thể HĐSP

 

Từ 24/5/2018

- Khối 10,11 lao động cuối năm

 

 

Đ/c Linh+ GVCN+ HS

Đ/c Linh xây dựng kế hoạch cụ thể thông báo đến GVCN và HS trước ngày 17/5/2018

7h30 ngày 20/5/2018

Họp phụ huynh toàn trường

BGH+ GVCN các lớp.

Yêu cầu GVCN các lớp chủ động gửi giấy mời đến phụ huynh học sinh và yêu cầu phụ huynh tham gia họp đầy đủ.

Ngày 25/5/2018

- 7h 30: Tổng kết toàn trường.

- 13h30: Tổng kết HĐSP

-Toàn trường

- Toàn thể CBGV-NV

 

Từ 20- 29/4/2018

- Hoàn thành đánh giá và các minh chứng đánh giá thi đua năm học 2017-2018 nộp Sở

- Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng nộp Sở

- BGH+ Các TTCM+ Tổ hành chính.

- Đ/c Linh

 

24/5/2018

13h30: Họp Chi bộ tháng 5

 

 

Từ 24/6/2018

CBGV-NV coi thi THPT Quốc gia

Theo QĐ Sở

 

         

          Trên đây là dự kiến kế hoạch hoạt động nhà trường trong thời gian tới. Kế hoạch cụ thể sẽ được nhà trường triển khai theo tuần học.Nếu có gì thay đổi nhà trường sẽ thông báo tại bảng tin. Yêu cầu CBGV-NV nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH, TCM;

- Niêm yết bảng tin;

- Lưu.                                                                                                         

                                                                                                                              Nguyễn Văn Học

 

Các tin khác
Kế hoạch hè 2018 (Ngày cập nhật: 15/05/2018)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 53
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp