Thông báo về việc tổ chức dạy thêm - học thêm tại trường năm học 2017-2018.
Cập nhật 06/09/2017 Lượt xem 320

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :      /TB-HT

 

Gio Linh, ngày  6 tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức dạy thêm và học thêm cho học sinh trong năm học 2017-2018)

 

          -Thực hiện thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD & ĐT và quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND Tỉnh Quảng Trị;

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

          Trường THPT Cồn Tiên thông báo đến toàn thể CBGV và Học sinh có nhu cầu dạy thêm và học thêm tại trường trong năm học 2017-2018 như sau:

          I. Yêu cầu chung:

          CBGV và học sinh phải nghiêm túc thực hiện các qui định của thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD & ĐT và quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND Tỉnh Quảng Trị về công tác dạy thêm , học thêm.

          II. Yêu cầu cụ thể:

          1. Đối với giáo viên dạy thêm:

          - CBGV nào có nhu cầu dạy thêm trong năm học 2017-2018 thi trực tiếp đến văn phòng nhà trường mua đơn đăng kí và nộp về cho đ/c Linh trước ngày 15/9/2017 để nhà trường báo cáo đăng kí Sở GD&ĐT Quảng Tri ( Sau thời gian trên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm).

          - Nghiêm cấm việc CBGV dạy thêm tại nhà trái qui định.

          2. Đối với học sinh:

           Học sinh nào có nhu cầu học thêm tại trường trong năm học 2017-2018 trực tiếp đến văn phòng nhà trường mua đơn đăng kí dạy thêm , học thêm để đăng kí , nộp tiền lệ phí.

          - Thời gian đăng kí :  Từ 08/9 đến 16/9/2017( Sau thời gian trên nhà trường sẽ không nhận đơn đăng kí . Nếu học sinh nào muốn đăng kí học thì phải đợi đến tháng tiếp theo)

          - Thời gian khai giảng học thêm:  18/9/- 18/10/2017 ( Tháng thứ nhất)

          - Thời gian học thêm: 4 tiết/1 môn/ 1tuần.

          - Lệ phí  học thêm được qui định như sau: Khi học sinh nộp đơn, đăng kí học thêm sẽ phải nộp: 100.000đ/1 môn/ 1 tháng. Sau khi khai  giảng lớp học thêm tùy theo số lượng của lớp nhà trường sẽ tiếp tục thu với qui định như sau:

          + Đối với những lớp có học sinh học thêm từ 30 – 40 hs : 100.000đ/1hs/1 môn/1 tháng.

          + Đối với những lớp có học sinh học thêm từ 21hs đến 30 hs: 120.000đ/1hs/1 môn/ 1 tháng.

          + Đối với những lớp có học sinh học thêm  từ 15 -20 học sinh: 150.000đ/1hs/1 môn/1 tháng.

          + Đối với những lớp có học sinh học thêm  dưới 10- 14 học sinh: 200.000đ/1hs/1 môn/ 1 tháng.

          + Đối với những nhóm dưới 9 học sinh nhà trường sẽ thu lệ phí học thêm căn cứ vào thỏa thuận giữa giáo viên dạy thêm và học sinh.

          -  Học sinh được tự nguyện đăng kí giáo viên dạy, lớp học . Sau khi học sinh đăng kí và nộp lệ phí tại văn phòng , nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của học sinh để bố trí lớp và TKB.

          - Bắt đầu từ tháng học thêm thứ 2 trở đi nhà trường yêu cầu từ ngày 14- 20 hàng tháng học sinh có nguyện vọng học thêm phải nộp lệ phí. Nếu học sinh nào không thực hiện , ban quản lí dạy thêm học thêm sẽ đình chỉ việc học thêm và xử lí theo qui định nhà trường.

          Trên đây là những yêu cầu của BQLDT-HT trường trong năm học 2017-2018. Yêu cầu CBVG và học sinh nghiêm túc thực hiện.

                                                  T/M BQL DẠY THÊM HỌC THÊM TRƯỜNG

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

                                                          

 

 

                                                                                  Nguyễn Văn Học

Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 62
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp