Dự kiến kế hoạch nhà trường đầu năm học 2017-2018( Từ 1/8-28/8/2017)
Cập nhật 31/07/2017 Lượt xem 752

   SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

         

          Số:     / KH-THPT                                          

                                                                           Gio linh, ngày 01 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TỪ 01 - 28/8/2017

         

          Kính gửi :    Toàn thể CBGV-NV và học sinh trường .

                               

          Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch nhà trường từ 01 đến 28/8 năm 2017 như sau:

- Ngày 01/8/2017:

                    + Từ 7h-8h30: Họp Hội đồng sư phạm  .

                    +  Từ 8h30- 9h30: Tập trung học sinh toàn trường( Yêu cầu GVCN các lớp cùng tham gia tập trung học sinh; Đoàn trường chuẩn bị CSVC và tập trung học sinh).

                                      + Từ 9h30-11h: Tập trung đội tuyển HSG 12( Thành phần: BGH+ GV bồi dưỡng và học sinh tham gia bồi dưỡng).

- Ngày 01/8/2017: Hoàn thành công tác phân công lao động chuyển cho P. Hiệu trưởng CM. Ngày 18/8/2017 hoàn thành TKB và thông báo đến CBGV-NV.

- Từ 2/8/2017 đến cuối tháng 9/2017: Ôn thi học sinh giỏi 12.

- Từ 02 - 07/8/2017: Tổ chức ôn tập, thi lại và xét thi lại, rèn luyện lại trong hè theo kế hoạch( Đ/c Linh phụ trách). Cụ thể:

          + Ngày 3-4/8/2017: Ôn tập thi lại

          + Ngày 7/8/2017: Tổ chức thi lại

          + Ngày 12/8/2017: Chấm thi,  xét thi lại , rèn luyện lại trong hè. GVCN hoàn thành chốt danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp và chốt học bạ.

- Từ 8-11/8/2017: CBGV các môn Toán, Lí- KTCN , Hóa, Sinh, KTNN, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh tập huấn tại Đông Hà; 8-9/8: Môn Tin tập huấn tại ĐHà.

- Từ ngày 14- 19/8/2017: Toàn trường lao động theo kế hoạch( Đ/c Linh phụ trách).

- Ngày 18/8/2017: yêu cầu các tổ chức Công Đoàn, Đoàn trường, tổ nữ công, các TTCM nộp dự kiến kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 cho Hiệu trưởng( Gửi mail theo địa chỉ: vanhocct@gmail.com).

- Ngày 21/8/2017:           Đại hội công Đoàn trường nhiệm kì 2017-2022( Đ/c Sinh phụ trách).

- Ngày 22/8/2017:

* Buổi sáng: 8h:  Lớp 12A1 tổ chức đại hội chi đoàn( Đại hội điểm).

* Buổi chiều:

                    + Từ 14h: Họp cán bộ chủ chốt ( Đ/c Học, Linh, Sinh, Độ)       

                    + Từ 15h30: Họp BGH+ Đoàn trường+ Kế Toán với BTV hội cha mẹ học sinh trường bàn thống nhất các khoản thu nộp đầu năm.

-  Ngày 23/8/2017: Tựu trường.

          * Buổi sáng:

                    + Từ 7h- 9h: Tập trung học sinh toàn trường

                    Thành phần: Toàn thể CBGV và học sinh

                    Nội dung: Thông báo kế hoạch nhà trường và tổ chức các hoạt động tuần sinh hoạt công dân đầu năm học(lớp 12A1 trực tuần).

                    + Từ 9h: GVCN tổ chức sinh hoạt lớp chuẩn bị các công việc .

          * Buổi chiều:

                    + Từ 14h: Tập bài thể dục giữa giờ cho học sinh khối 10. Thành phần: Đoàn trường, Đ/c Lê Quang Phong cùng toàn thể học sinh khối 10.

- Ngày 24/8/2017: Các lớp tổ chức đại hội chi đoàn, lớp theo khối sáng- chiều dưới sự chủ trì của GVCN. Thời gian bắt đầu đại hội: buổi sáng từ 8h; buổi chiều từ 14h

          * Yêu cầu biên bản đại hội gửi về cho Đoàn trường trước ngày 26/8/2017 để Đoàn trường ra quyết định chuẩn y kết quả đại hội.

- Ngày 25/8/2017:

* Buổi sáng:

                    + Từ 8h: Họp hội đồng trường mở rộng . Gồm: Các đ/c trong hội đồng trường+ BGH+ Chủ tịch công đoàn+ Bí thư Đoàn thanh niên+ Thư kí hội đồng+ Kế toán trường+ Hội trưởng hội cha mẹ học sinh+ Các TTCM,TPCM.

* Buổi chiều:

                    + Từ 13h30- 15h: Họp hội đồng sư phạm nhà trường;

                    + Từ 15h-17h: Họp tổ chuyên môn đầu năm. Nội dung: Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn, đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2017-2018; Bầu tổ trưởng , nhóm trưởng chuyên môn; góp ý báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018.

          * Lưu ý: + Sau khi kết thúc phiên họp tổ yêu cầu các tổ chuyên môn nộp biên bản cuộc họp trực tiếp cho Hiệu trưởng.

- Ngày 26/8/2017( Thứ 7):

* Buổi sáng:

          + 7h30: Họp phụ huynh toàn trường( Yêu cầu GVCN các lớp gửi giấy mời trong những ngày lớp tổ chức lao động và nhắc nhở phụ huynh tham gia họp đầy đủ).

* Buổi chiều:

          + 14h: Giao ban Đoàn trường với GVCN các lớp để thống nhất qui chế thi đua năm học 2017-2018. Thành phần: BGH+ BTV Đoàn trường+ GVCN các lớp+ Ban cán sự các lớp.

- Từ ngày 28/8/2017: Toàn trường học chính khóa theo TKB sáng- chiều. Phân công khối sáng- chiều như sau:

          + Khối  sáng : 12A1,B1,B2,B3,B4,10B2,10B3,10B4( Gồm 8 lớp- học từ phòng 1-8)

          + Khối  chiều: 11A1,B1,B2,B3,B4,10A1,10B1( Gồm 7 lớp-học từ phòng 1-7)

- Trong khoảng thời gian từ 25/8-4/9/2017 sẽ tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch theo lịch của Sở( Thông báo sau).

          Trên đây là kế hoạch nhà trường từ 1-28/8/2017, yêu cầu toàn thể CBGV-NV và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi nhà trường sẽ thông báo trên Websaid trường.

 

  Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Thông báo đến toàn thê CBGV-NV và học sinh;

- Niêm yết bảng tin, Websaid;

- Lưu VP.                                                                                        

                                                                                                            Nguyễn Văn Học

 

Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 47
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp