THÔNG BÁO KHẨN
Cập nhật 10/01/2018 Lượt xem 382

    SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                              

          Số:      /TB-CT

                                                                      Gio Linh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO KHẨN

       

          Kính gửi: GVCN các lớp và học sinh toàn trường.

              

        Thực hiện công văn số 31/SGDĐT-KHTC ngày 05/1/2018 về việc xét duyệt đối tượng học sinh được hưởng các chế độ chính sách trong học kì 2 năm học 2017-2018, trường THPT Cồn Tiên thông báo đến học sinh toàn trường thuộc các đối tượng miễn , giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập theo nghị định 86/2015/NĐ-CP; đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo, tiền ăn ở theo nghị định 116/2016/NĐ-CP nộp các hồ sơ liên quan về Đ/c Trần Thị Mỹ Vân- Cán bộ văn phòng trước ngày 13/1/2018 để nhà trường tiến hành xét duyệt và lập danh sách báo Sở GD&ĐT theo qui định.

          Yêu cầu GVCN các lớp và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

 

 

  Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- GVCN và học sinh toàn trường;

- Thông báo bảng tin, Websaid trường;

- Lưu VP.           

                                                                                                 Nguyễn Văn Học

                                                    

 

 

 

Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 63
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp