LỊCH THI HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 18/12/2017 Lượt xem 405

LỊCH THI, THỜI GIAN THI VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG

 KÌ THI HỌC KÌ I – KHỐI 12 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian

Môn

Hội đồng coi thi làm việc- Thí sinh vào phòng thi

Mở đề

Phát đề

Tính thời gian làm bài

Còn 15 phút trước khi thu bài

Thu bài

Sáng

27/12/2017

Địa

7h10

7h20

7h25

7h30

8h

8h15

Hóa

8h30

8h45

8h50

8h55

9h25

9h40

Sáng

28/12/2017

Ngữ văn

7h10

7h20

7h25

7h30

8h45

9h

Tiếng Anh

9h15

9h25

9h30

9h35

10h5

10h20

Sáng

29/12/2017

Toán

7h10

7h20

7h25

7h30

8h45

9h

Sử

9h15

9h25

9h30

9h45

10h15

10h30

Sáng

30/12/2017

CD

7h10

7h20

7h25

7h30

8h

8h15

8h30

8h45

8h50

8h55

9h25

9h40

Sinh

10h

10h15

10h20

10h25

10h55

11h10

            * Thời gian thi: Toán , Ngữ Văn : 90 phút; Các môn còn lại 45 phút.

             * Hình thức ra đề kiểm tra: 

             - Môn Toán, Văn, Anh theo đề Sở:  Ngữ văn theo hình thức tự luận; Tiếng anh theo cả 2 hình thức trắc nghiệm và tự luận, kiểm tra cả 3 kĩ năng nghe, đọc và viết; Toán theo cả 2 hình thức trắc nghiệm 7đ gồm 35 câu, thời gian 60 phút, tự luận gồm 3 câu 3 điểm, hết thời gian làm bài trắc nghiệm giáo viên thu đề trắc nghiệm rồi phát tiếp đề tự luận cho học sinh.

             - Các môn còn lại theo đề trường với hình thức trắc nghiệm.

             * Hiệu lệnh trống:

                                         1. Hội đồng coi thi làm việc- thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống

        2. Mở đề thi: 6 tiếng trống

        3. Phát đề thi: 3 tiếng trống

        4. Tính thời gian làm bài: 2 tiếng trống

        5. Còn 15 phút trước khi thu bài: 1tiếng trống                               

        6. Thu bài: 9 tiếng trống                                                      Chủ tịch HĐ

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Học

Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 42
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp