LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
Cập nhật 13/12/2016 Lượt xem 609

 LỊCH THI, THỜI GIAN THI VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG

 KÌ THI HỌC KÌ I – KHỐI 10-11 NĂM HỌC 2016-2017

 

Thời gian

Môn

Hội đồng coi thi làm việc- Thí sinh vào phòng thi

Mở đề

Phát đề

Tính thời gian làm bài

Còn 15 phút trước khi thu bài

Thu bài

 

Chiều

26/12/2016

Văn

Khối11

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

14h 35

 

14h50

CD

Khối 10

14h55

15h

 

15h5

 

15h10

 

15h 40

 

15h55

 

Sử

Khối 10

 

16h10

 

16h15

 

16h20

 

16h 50

 

17h5

 

 

Chiều

27/12/2016

Toán

Khối 11

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

14h 35

 

14h50

 

Anh

Khối 10

14h55

15h

 

15h5

 

15h10

 

15h 40

 

15h55

 

Địa

Khối10

 

16h10

 

16h15

 

16h20

 

16h 50

 

17h5

 

 

Chiều

28/12/2016

Văn

Khối10

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

14h 35

 

14h50

CD

Khối 11

14h55

15h

 

15h5

 

15h10

 

15h 40

 

15h55

 

 Sử

Khối11

 

16h10

 

16h15

 

16h20

 

16h 50

 

17h5

 

 

Chiều

29/12/2016

Toán

Khối10

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

14h 35

 

14h50

Anh

Khối 11

14h55

15h

 

15h5

 

15h10

 

15h 40

 

15h55

 

Địa

Khối11

 

16h10

 

16h15

 

16h20

 

16h 50

 

17h5

 

 

 

Chiều

30/12/2016

Hóa

Khối 10

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

13h 50

 

14h5

Sinh

Khối 10

 

14h15

 

14h20

 

14h25

 

14h 55

 

15h10

 

 Hóa

Khối 11

15h15

15h20

15h25

15h30

16h

16h15

Sinh

Khối 11

 

16h20

16h25

16h30

17h

17h15

Chiều

31/12/2016

Khối 11

13h

 

13h10

 

13h15

 

13h20

 

13h 50

 

14h5

Khối 10

14h15

14h25

 

14h30

 

14h35

 

15h5

 

15h20

 

·       Thời gian thi: Toán , Ngữ Văn : 90 phút; Các môn còn lại 45 phút.

·       Hình thức ra đề kiểm tra:  Các môn Lí, Hóa, Sinh ,Toán, Văn, Địa, Sử, CD theo hình thức tự luận; tiếng Anh theo cả 2 hình thức: Trắc nghiệm và tự luận.

·       Hiệu lệnh trống: 1. Hội đồng coi thi làm việc- thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống

        2. Mở đề thi: 6 tiếng trống

        3. Phát đề thi: 3 tiếng trống

        4. Tính thời gian làm bài: 2 tiếng trống

        5. Còn 15 phút trước khi thu bài: 1tiếng trống                               

        6. Thu bài: 9 tiếng trống                                                      Chủ tịch HĐ

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Học

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI, THỜI GIAN THI VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG

 KÌ THI HỌC KÌ I – KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian

Môn

Hội đồng coi thi làm việc- Thí sinh vào phòng thi

Mở đề

Phát đề

Tính thời gian làm bài

Còn 15 phút trước khi thu bài

Thu bài

Sáng

28/12/2016

Công dân

7h10

7h20

7h25

7h30

8h

8h15

Hóa

8h30

8h45

8h50

8h55

9h25

9h40

Sáng

29/12/2016

Ngữ văn

7h10

7h20

7h25

7h30

8h45

9h

Tiếng Anh

9h15

9h25

9h30

9h35

10h5

10h20

Sáng

30/12/2016

Toán

7h10

7h20

7h25

7h30( đến 8h10 thu phần thi trắc nghiệm; phát đề tự luận)

8h50

9h5

Sử

9h20

9h30

9h35

9h50

10h20

10h35

Sáng

31/12/2016

Địa

7h10

7h20

7h25

7h30

8h

8h15

8h30

8h45

8h50

8h55

9h25

9h40

Sinh

10h

10h15

10h20

10h25

10h55

11h10

 

·       Thời gian thi: Toán , Ngữ Văn : 90 phút; Các môn còn lại 45 phút.

·       Hình thức ra đề kiểm tra:  Môn Toán, Văn, Anh theo đề Sở; Các môn còn lại theo đề trường với hình thức trắc nghiệm..

·       Hiệu lệnh trống: 1. Hội đồng coi thi làm việc- thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống

        2. Mở đề thi: 6 tiếng trống

        3. Phát đề thi: 3 tiếng trống

        4. Tính thời gian làm bài: 2 tiếng trống

        5. Còn 15 phút trước khi thu bài: 1tiếng trống                               

        6. Thu bài: 9 tiếng trống                                                      Chủ tịch HĐ

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Học

Các tin khác
Kế hoạch hè 2018 (Ngày cập nhật: 15/05/2018)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 45
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp