Các tổ chuyên môn
Cập nhật 05/08/2016 Lượt xem 2024
TOÁN HỌC


VẬT LÝ-KTCN


HÓA HỌC


VĂN HỌC


SINH - KTNN


NGOẠI NGỮ


ĐỊA-SỬ-GDCD


THỂ DỤC-QP


HÀNH CHÍNH
TIN HỌC


DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TOÀN TRƯỜNG

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Điện thoại

Lê Cảnh Thành

Nam

0945441729

Nguyễn Thanh Quang

Nam

02/01/1972

0912133069

Nguyễn Văn Học

Nam

18/10/1978

0985854555

Hoàng Công Linh

Nam

05/10/1980

0985801203

Hoàng Quang Cảm

Nam

10/12/1965

0984471028

Nguyễn Đăng Sinh

Nam

20/11/1978

01679892095

Nguyễn Hữu Thọ

Nam

08/12/1980

0988163501

Nguyễn Thị Hồng Giang

Nữ

22/09/1990

0919306299

Nguyễn Viết Hữu

Nam

22/07/1976

01696731692

Nguyễn Xuân Tân

Nam

13/07/1972

0915303122

Trần Hữu Long

Nam

26/05/1980

0944999234

Trương Quang Cường

Nam

17/05/1977

0978629201

Trần Vĩnh Phong

Nam

16/11/1956

0905083469

Lê Thị Gái

Nữ

12/07/1969

0972519384

Phạm Thành Nhơn

Nam

22/01/1985

0916056234

Lê Thị Hằng

Nữ

19/11/1985

0943704837

Lê Quang Phong

Nam

27/02/1968

01694820467

Đinh Mậu Quân

Nam

10/04/1983

0945441729

Đoàn Thị Châu Loan

Nữ

06/10/1986

0915468191

Hồ Thị Thủy Tiên

Nữ

07/07/1981

0989533636

Hồ Văn Nhân

Nam

25/07/1977

0915031959

Hoàng Thị Lệ Hà

Nữ

22/04/1989

01674715807

Hoàng Xuân Độ

Nam

30/01/1985

0948302557

Lê Ngọc Đức

Nam

15/06/1962

0906316803

Lê Thị Nga

Nữ

12/12/1982

0913815357

Ngô Như Thuỷ

Nữ

16/10/1984

0982321789

Ngô Thị Tính

Nữ

08/12/1979

0942973444

Nguyễn Phương Hưng

Nam

12/11/1983

01665045556

Nguyễn Thị Như

Nữ

24/03/1985

0945441729

Nguyễn Thị Thắm

Nữ

24/02/1985

01292703185

Nguyễn Thị Việt Hà

Nữ

26/12/1976

0978705337

Nguyễn Thị Vui

Nữ

02/09/1984

0915031959

Nguyễn Tiến Khoa

Nam

03/01/1990

0979676089

Nguyễn Văn Sơn

Nam

17/12/1960

0906584517

Phan Thanh Long

Nam

06/06/1982

0915001436

Phan Thị Ái Thảo

Nữ

21/02/1985

0915600357

Trần Chí Trung

Nam

06/07/1978

0983052220

Trần Thị Lý

Nữ

14/10/1984

0942456346

Trần Thị Tuyết Minh

Nữ

25/12/1981

0915303200

Trương Anh Thông

Nam

04/01/1987

0963084009

Trương Thị Kiếm

Nữ

10/08/1978

01679892095

Võ Trung Kiên

Nam

11/11/1980

0935400151

Vũ Hải Cường

Nam

15/12/1980

0949908123

Trần Thị Mỹ Vân

Nữ

19/06/1983

0947285444

 

Các tin khác
Tổ Tin Học (Ngày cập nhật: 01/11/2016)
Tổ Hành Chính (Ngày cập nhật: 01/11/2016)
Tổ Thể Dục (Ngày cập nhật: 01/11/2016)
Tổ Địa - Sử - GDCD (Ngày cập nhật: 01/11/2016)
Tổ Ngoại Ngữ (Ngày cập nhật: 01/11/2016)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 35
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp