Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Cập nhật 18/11/2015 Lượt xem 1563

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc  

   Số :    /KHTĐ- CT                                                   

                                                                    Gio Linh, ngày 25 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO

THI ĐUA CHÀO MỪNG

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

               Thực hiện công văn chỉ đạo của Sở GD & ĐT Quảng Trị và kế hoạch  nhiệm vụ  năm học 2015- 2016, Trường THPT Cồn Tiên xây dựng kế hoạch phát đông phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/ 2015 như sau:

I-Mục đích yêu cầu:

 - Qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” của con người Việt Nam.

-  Động viên CBGV-NV và học sinh trong trường hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt. Đợt thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

II-Thời gian:

  Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11  năm 2015.

III- Nhiệm vụ chung:

    A.Đối với CBGV – NV:

 1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong:

- Thực hiện tốt nội dung cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có  đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, giản dị, cần kiệm liêm chính tri công vô tư,  chống láng phí,và các biểu hiện tiêu cực khác, tận tụy hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, có lề lối làm việc khoa học. Có tác phong ngôn ngữ mẫu mực. Thực hiện đúng mọi nội quy của cơ quan, quy chế chuyên môn.

 2.  Về nhiệm vụ được giao:

  - Thực hiện đúng ngày công, giờ công với tinh thần và trách nhiệm cao.

  - Tham gia nhiệt tình vào các  phong trào “dạy tốt, học tốt”,phong trào xây dưng “trường học thân thiên, học sinh tích cực”, thực hiên có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác.

   - Nâng cao năng lực quản lí , điều hành của TCM, động viên, quan tâm đến các thành viên trong tổ giúp giáo viên phát huy hết tâm huyết  để không ngừng nâng cao chuyên môn ; tăng cường dự giờ thăm lớp để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ .

- Với giáo viên chủ nhiệm: Quản lý lớp  và động viên học sinh lớp mình nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.; thực hiện đúng nội quy học sinh, tích cực trong học tập- rèn luyện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt điểm nhấn năm học “ Tăng cường xây dựng môi trường văn hoá học đường và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh”.

  B.  Đối với học sinh:

   - Thực hiên tốt nội quy, quy chế của nhà trường, của lớp đề ra, đi học đúng giờ thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, có nề nếp tự quản tốt. Không gây mất đoàn kết, không uống rượu, hút thuốc, không bỏ tiết.

 - Tích cực thi đua học tốt giành nhiều điểm giỏi/ tuần/tháng và toàn đợt thi đua.

- Vệ sinh lớp học sạch sẽ; bảo vệ tốt tài sản lớp học, trường học.

- Thực hiện tốt luật ATGT và có những hành động thiết thực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tích cực xây dựng lối sống văn hóa học đường, tăng cường công tác trau dồi kĩ năng sống .

- Tham gia nhiệt tình vào các hoạt động khác do nhà trường và Đoàn trường phát động.

IV- Kế hoạch cụ thể:

1. Đối với giáo viên: 

          Chỉ đạo BCH Công Đoàn phối hợp với Đoàn trường và Chi đoàn Giáo viên:

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt gắn với các cuộc vận động lớn của ngành.

- Tổ chức tốt các hoạt động thao giảng, dự giờ thăm lớp trong đó mỗi tổ chuyên môn có ít nhất một chuyên đề thao giảng dạy chào mừng ngày 20/11. Đặc biệt giao 2 TCM là tổ Toán và Tổ Anh văn tổ chức 2 chuyên đề cấp trường để CBGV trường cùng dự giờ và rút kinh nghiệm( Yêu cầu các tổ đăng kí chuyên đề tại Đ/c Học để lên lịch theo tuần trước ngày 26/10/2015).

- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn: Toán, Vật lí, Anh văn phối hợp với Đoàn trường thành lập các câu lạc bộ môn học theo kế hoạch năm học( Ra mắt câu lạc bộ môn học trước 20/11/2015).

- Quan tâm chăm lo đến đời sống của CBGV-NV, thăm tặng quà những giáo viên trường đã về hưu.

- Chuẩn bị để tham gia tốt giải Bóng bàn do công đoàn ngành tổ chức.

- Tổ chức thành công chuyên đề Môn Địa lí cấp cụm tại trường.

- Tiếp tục duy trì tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; thi sáng tạo khoa học trẻ ItelIsep.

- Triển khai có hiệu quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn trong Giáo viên.

- CBGV cần nâng cao công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia tốt cuộc thi kiểm tra năng lực giáo viên do Sở tổ chức vào cuối tháng 11.

2. Đối với học sinh:

- Tham gia tốt sân chơi đố vui để học do TCM  Vật Lí tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe vị thành niên do nhà trường phối hợp với TTYT huyện Gio Linh tổ chức.

-  Tham gia  tốt  giải bóng  đá nam toàn trường.

- Phát động mỗi chi đoàn tập luyện 1 tiết mục văn nghệ tập trung vào chủ đề “ Nhà trường và tri ân thầy cô”.

- Tổ chức sáng tạo có ý nghĩa các hoạt động tri ân thầy cô như thăm hỏi, tặng quà, giao lưu.... và mỗi chi đoàn thực sự có những việc làm cụ thể thiết thực thể hiện những tình cảm chân thành của mình với thầy cô, cha mẹ.

- Tích cực hưởng ứng cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn; cuộc thi sáng tạo khoa học.

- Hoàn thành công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Đối với nhà trường:

- Tập trung triển khai điểm nhấn năm học 2015-2016.

- Chỉ đạo tốt công tác lao động trồng lại cây xanh xung quanh khuôn viên trường, xây dựng khuôn viên trường lớp Xanh- Sach - Đẹp.

- Quan tâm chăm lo đến đời sống của CBGV-NV, thăm tặng quà những giáo viên trường đã về hưu.

- Tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo trang trọng có ý nghĩa ( Dự kiến thời gian tổ chức : 20/11/15).

- Kiểm tra , theo dõi , đánh giá phong trào thi đua.

4. Đối với Đoàn trường:

- Phát động phong trào thi đua trong toàn thể ĐVTN, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về phong trào văn nghệ, TDTT và công tác nề nếp, vệ sinh xây dựng khuôn viên lớp học Xanh – Sạch – Đẹp.

- Có kế hoạch cụ thể, chi tiết để hoàn thành công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp.

- Chỉ đạo Chi đoàn giáo viên tổ chức thành công hoạt động giao lưu thể thao và văn nghệ với các đơn vị đóng trên địa bàn; Chuẩn bị chu đáo 01 tiết mục văn nghệ để tham gia công diễn vào dịp lễ kỉ niệm 20/11.

5. Đối với BCH công đoàn: Phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBGV-NV.

V – Tổ chức thực hiện:

 - Ban thi đua nhà trường tổ chức phát động thi đua, xây dựng tiêu chí cho đợt thi đua và  tổ chức rút kinh nghiêm trong đợt thi đua.

 - Đoàn thanh niên đôn đốc giám sát học sinh thực hiện trong đợt thi đua.

 - Các tố chuyên môn lên kế hoạch thực hiện các nội dung, tiêu chí thi đua.

 - Các giáo viên CN quan tâm, hướng dẫn học sinh lớp mình tham gia đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất.

 - Kết qủa thi đua của tập thể, cá nhân trong đợt thi đua này sẽ được tổng kết và khen thưởng vào buổi lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015.

                                                                                   

    Nơi nhận:                                                                             TM. BAN THI ĐUA

- Sở GD&ĐT ( Báo cáo);                                                       P.HT- PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 - BGH;                                                                                    NGUYỄN VĂN HỌC

- Các tổ chức đoàn thể trong trường ;  Thực hiện.

-  Đăng ở bảng tin; Website trường;

-   Lưu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Các tin khác
Dự thảo qui chế thi đua năm học 2016-2017 (Ngày cập nhật: 22/08/2016)
QĐ thanh lap tu ve truong nam 2016 (Ngày cập nhật: 02/02/2016)
Quyet dinh thanh lap ban kiem ke tai san năm 2015 (Ngày cập nhật: 02/02/2016)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 90
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp